Ograniczanie skutków powszechnej, ale potencjalnie szkodliwej, praktyki klinicznej

Śródporodowa profilaktyka zakażeń to standardowa procedura przeprowadzana podczas porodu. Badania finansowanej przez UE badaczki wykazały, że może mieć ona poważne konsekwencje dla zdrowia noworodków, zwiększając ryzyko antybiotykooporności, otyłości i cukrzycy. Ustalenia te wytyczają kierunek nowych strategii żywieniowych mających na celu ograniczenie skutków ubocznych tej powszechnej procedury.

Other news