Użycie grafenu w fermentacji beztlenowej znacznie zwiększa wydajność wytwarzania biogazu

W przyrodzie za rozkład materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego odpowiedzialne są bakterie. Mają one zdolność do przeprowadzania fermentacji beztlenowej – unikalnego procesu, który może zrewolucjonizować metody wytwarzania energii. Proces ten ma jednak dwie poważne wady, których usunięciem zajął się zespół finansowanego przez UE projektu DIET.

Other news