Zrozumienie skutków społecznych automatyzacji

Wiele osób obawia się, że automatyzacja może prowadzić do bezrobocia i że nasze systemy edukacyjne nie są na nią przygotowane. Aby przyjrzeć się tym zagrożeniom, w unijnym projekcie TECHNEQUALITY badane są potencjalne skutki społeczne ery cyfrowej. Wyniki badania pomogą rządom w tworzeniu polityki maksymalizującej wzrost gospodarczy z korzyścią dla obywateli oraz w złagodzeniu szkód społecznych.

Other news