Velen vrezen dat automatisering leidt tot ernstige werkloosheid en dat onze onderwijssystemen ongeschikt zijn voor het beoogde doel. Het project TECHNEQUALITY onderzoekt daarom met EU-financiering de mogelijke sociale gevolgen van ons digitale tijdperk. Met de bevindingen kunnen overheden beleid ontwerpen voor maximale economische groei voor burgers, terwijl potentiële sociale schade wordt beperkt.

Other news