Partnerstwo a jakość badań naukowych nad rakiem

Bez odpowiedniego wykształcenia naukowcy nie są w stanie opracowywać innowacyjnych terapii nowotworów. Unijny projekt umożliwił wymianę kadry naukowej i najlepszych praktyk między czterema instytucjami akademickimi, co rozwinęło kariery naukowców i zaowocowało grantami badawczymi. Naukowcy będą mogli rozszerzyć swoje badania nad terapią nowotworów, co przyniesie korzyści obywatelom.

Other news