Lepsze przygotowanie migrantów poszukujących pracy dzięki nowej aplikacji

Migranci są często błędnie oceniani ze względu na swój status prawny. Zespół projektu SIRIUS opracował aplikację internetową zawierającą informacje, dzięki którym migranci mogą lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. To rozwiązanie przyniesie korzyści wszystkim obywatelom, gdyż skuteczna integracja migrantów na rynkach pracy rozwiąże niektóre kluczowe wyzwania społeczne Europy.

Other news